Johan Sebastian Bachs 6 Cellosuiter rummer en fantastisk uudtømmelig musikalsk dybde og rigdom. De er komponeret i 1791 og er kvalitetsmæssigt uopslidelige.

Johan Sebastian Bach har komponeret denne geniale musik, hvor tema, harmoni og rytmik går op i en højere enhed.

I 2015 besluttede jeg at specialisere mig i Bachs 6 Solo-cellosuiter. 

Jeg opfører gerne Bachs Cellosuiter på alle egnede koncertsteder.

Typisk består en koncert af to cellosuiter med 10 minutters pause i mellem. Ca 60 minutter ialt.

Desuden spiller jeg gerne enkeltsatser af få minutters varihed i forbindelse med bryllup, dåb, begravelse eller andet.

Honorar efter aftale.

1. Suite i G-Dur: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet 1 og 2, Gigue.

2. Suite i d-mol: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet 1 og 2, Gigue.

3. Suite i C-Dur: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée 1 og 2, Gigue. 

4. Suite i Es-Dur: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée 1 og 2, Gigue

5. Suite i c-mol: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte 1 og 2, Gigue.

6. Suite i D-Dur: Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte 1 og 2, Gigue.